Kategórie

Najnovšie články

 • Ako správne zaplátať montérky? 2015-03-29 15:19:58 AKO SPRÁVNE ZAPLÁTAŤ MONTÉR KY   Prichádza jar a to neznamená len príjemnú zmenu počasia. Je to znak toho, že treba začať s prácami...
 • VM Import membrána FREE-TEX 2014-09-26 07:32:10 FREETEX SANDWICH Membrána FREE-TEX sandwich FREE-TEX membrána, ako sandwich 3 špeciálnych paropriepustných vrstiev a jednej vodeodolnej...
Zobraziť všetky

Pracovný úraz - čo robiť ak nastane?

0 Komentárov
2014-01-11 21:56:42
 

pracovny uraz


  Viete o tom že každý deň sa stane na Slovensku približne 100 pracovných úrazov?

  Alebo to, že každý deň sa niekto zraní ťažko a s trvalými následkami?

  No čo je pri tom najviac zarážajúce je to, že každý druhý deň pri práci niekto aj zomrie! 


Tieto čísla sú samozrejme v každej krajine iné, no jedno je vždy a všade rovnaké a to že pracovné úrazy sa vždy stávali, stávajú sa a aj sa stávať budú . Za pracovnými úrazmi však treba vidieť ľudské nešťastie, bolesť, utrpenie. Pracovné úrazy majú neblahé dôsledky na prosperitu a rast podnikov, často znamenajú pre podniky nemalé finančné zaťaženie, ktoré si firmy často krát kompenzujú nielen znižovaním miezd. Vo všeobecnosti je však väčšina pracovných úrazov dôsledkom zlej starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zo strany zamestnávateľa a nízkej zodpovednosti zamestnancov za vlastné zdravie.

Čo je zamestnávateľ povinný urobiť? (§ 17 zákona č. 124/2006 Z. z.)

pracovny uraz

V prípade že sa stane pracovný úraz v súvislosti s plnením pracovných úloh a zároveň si vyžaduje pracovnú neschopnosť trvajúcu viac ako tri dni alebo následkom ktorého bola spôsobená smrť, zamestnávateľ je povinný vykonať registráciu úrazu. Registrácia podľa § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. znamená tri kroky a to tieto:

 1. zistenie príčiny a všetkých okolností jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý ho utrpel, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 2. spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze (najneskôr do 4 pracovných dní po jeho oznámení)
 3. prijatie a vykonanie potrebných opatrení, aby sa podobný úraz neopakoval

Treba si ale uvedomiť že aj drobné úrazy a poranenia, pri ktorých nevznikla práceneschopnosť je nutné evidovať. Na tento účel má byť na každom pracovisku kniha drobných úrazov.

Čo  treba urobiť, keď nastane pracovný úraz?

 1. čo najskôr poskytnúť prvú pomoc
 2. nahlásiť ihneď najbližšiemu nadriadenému vznik úrazu
 3. úraz nahlásiť vedeniu organizácie a odborom
 4. vykonať opatrenia, ktorými by sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia zamestnancov
 5. v prípade závažného pracovného úrazu (tzn. s ťažkou ujmou na zdraví alebo smrteľného pracovného úrazu) oznámiť vznik takéhoto závažného pracovného úrazu na Inšpektorát práce a políciu a zabezpečiť miesto úrazu tak, aby zostalo zachované v pôvodnom stave až do príchodu vyšetrujúcich orgánov
 6. zistiť zodpovedne a spoľahlivo príčinu, príčinné súvislosti a všetky ďalšie okolnosti vzniku pracovného úrazu

 
0 Komentárov

Odoslať komentár

  

Odoslať komentár