Kategórie

Najnovšie články

  • Ako správne zaplátať montérky? 2015-03-29 15:19:58 AKO SPRÁVNE ZAPLÁTAŤ MONTÉR KY   Prichádza jar a to neznamená len príjemnú zmenu počasia. Je to znak toho, že treba začať s prácami...
  • VM Import membrána FREE-TEX 2014-09-26 07:32:10 FREETEX SANDWICH Membrána FREE-TEX sandwich FREE-TEX membrána, ako sandwich 3 špeciálnych paropriepustných vrstiev a jednej vodeodolnej...
Zobraziť všetky

Zvárač - zdravie na prvom mieste

0 Komentárov
2014-01-12 16:18:08
 

ZváraniePovolanie zvárača pozná už takmer každý z nás. Je to práca ako každá iná, no predsa je tu pár odchýlok ktoré ju posúvajú do kategórie s možným zdravotným rizikom. Okrem rizík musí zvárač prejsť zváračskou skúškou ktorá sa riadí  normou STN EN 287-1:2012 - Kvalifikačné skúšky zváračov pre tavné zváranie ocelí. Vystavenie certifikátu zvárača o skúške je platné dva roky za predpokladu, že zvárač zváral v pôvodnom rozsahu kvalifikácie, a to sa následne musí potvrdzovať pravidelne každých šesť mesiacov.

 

Zdravotné riziká

 Medzi hlavné zdravotné riziká patrí skutočnosť, že pri tejto práci vzniká nadmerné množstvo plynov a dymu, ktoré sú nepriaznivé pre dýchacie cesty zváračov. To je hlavný dôvod prečo sa často sťažujú na kašeľ a dráždenie horných dýchacích ciest pri zváraní. Veľmi jemné častice železa a ďalších iných kovov sa po nadýchaní usadzujú v pľúcach, čo sa dá po dlhoročnej práci u zváračov röntgenologicky dokázať.

 

Druhým najzávažnejším zdravotným rizikom je poškodenie očí. Určite ste zvárača pri práci už videli a preto viete, že pri zváraní dochádza k svetelným zábleskom ktoré môžu vyvolať zápal očných spojoviek a niekedy až oslepnutie.

 

Prevencia a ochrana zdravia pri práci

Na každom pracovisku kde zvárači vykonávajú svoju pracovnú činnosť je potrebné všetky negatívne vplyvy minimalizovať. Škodlivé vplyvy dymu pri zváraní sa môžu obmedzovať nasledujúcimi spôsobmi:

-    voľbou technologického postupu zvárania 

-    obmedzením prístupu škodlivín k dýchacej zóne pracovníka (účinným celkovým prirodzeným vetraním a celkovým núteným a miestnym odsávaním vzniknutých zváračských dymov)

-    zabezpečenie a používanie vhodnej individuálnej ochrany. Zváračov je pri zváraní nutné vybaviť účinnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest (polomasky), na ochranu očí (špeciálne ochranné okuliare) a ochranu tela (pracovný odev a rukavice)

-    správnou organizáciou práce.

 

Pri  výbere osôb pre povolanie zvárača  je potrebné vykonať vstupnú lekársku preventívnu prehliadku uchádzača, zamerať sa na prípadné alergické ochorenia, pľúcne ochorenia alebo na choroby zraku. Zváračov je nutné  pravidelne posielať na lekárske preventívne prehliadky, aby sa zistilo prípadné poškodenie zdravia už v začiatočnom štádiu. 

Koncentrácie zváračských dymov  v pracovnom prostredí sa stanovujú objektívnym meraním. Technické opatrenia na zváračských pracoviskách musia smerovať k tomu, aby neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty  vystavenia zváračským pevným aerosólom.

 

 

Ak ste sa rozhodli začať alebo pokračovať v práci zvárača, nezabudnite na to, že jedinú vec ktorú si za peniaze nekúpite je zdravie. No máme pre vás aj dobré správy. Zdravie si však za peniaze môžete chrániť používaním všetkých dostupných prostriedkov a pomôcok na ochranu zdravia pri práci. Všetky tieto prostriedky nájdete na našom e-shope v kategóriách ochrana dychu, ochrana zrakuoblečenie a obuv

 
0 Komentárov

Odoslať komentár

  

Odoslať komentár