Kategórie

Najnovšie články

 • Ako správne zaplátať montérky? 2015-03-29 15:19:58 AKO SPRÁVNE ZAPLÁTAŤ MONTÉR KY   Prichádza jar a to neznamená len príjemnú zmenu počasia. Je to znak toho, že treba začať s prácami...
 • VM Import membrána FREE-TEX 2014-09-26 07:32:10 FREETEX SANDWICH Membrána FREE-TEX sandwich FREE-TEX membrána, ako sandwich 3 špeciálnych paropriepustných vrstiev a jednej vodeodolnej...
Zobraziť všetky

Montér suchých stavieb - sádrokartónista

0 Komentárov
2014-01-14 12:08:27
 

Montér suchých stavieb – sádrokartonista

 

Montér suchých stavieb, hovorovo nazývaný aj "sádrokartonista" je manuálna pracovná pozícia ktorá je charakteristická prácou so sadrokartónom a lisovanými minerálnymi doskami na stavebných konštrukciách, pri úpravách povrchov prevažne pri prerábaní interiéru, bytových jadier. Zo sádrokartnónu dokážu šikovný majstri vytvoriť aj množstvo pozoruhodných doplnkov, ktoré obsahujú aj dávku kreativity a umeleckého cítenia. Kým v bytových jadrách sa kladú podmienky aj na estetickosť, vo veľkých výrobných halách hlavné kritéria sádrokartonových jadier spočívajú v funkčnosti, trvácnosti za čo najmenšie množstvo finančných prostriedkov.

 

Vzdelanie montéra suchých stavieb 

Práca "sádrokartonistu" si nevyžaduje ukončenie vysokoškolského vzdelania, skôr sa tu naopak kladie dôraz na zameranie a ukončenie stredoškolského vzdelania, ktoré pripravilo uchádzača na túto pracovnú pozíciu dôkladne po technickej stránke a poskytlo mu veľa možnosti sebarealizácie alebo pracovných príležitosti už počas štúdia. Medzi najoptimálnejšie školské vzdelanie v tomto odbore sa považuje ukončené Stredné odborné vzdelanie v odbore montér suchých stavieb. 

Certifikáty a osvedčenia 

Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty:

- Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podla zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21). 

Hlavné atribúty, zručnosti, vedomosti a osobné predpoklady 

Montér suchých stavieb by mal spĺňať určité atribúty, zručnosti, vedomosti a charakterové vlastnosti ktoré vyhovujú konkrétnemu zameraniu.

 

Medzi základné všeobecné spôsobilosti patrí hlavne:

 • fyzická zdatnosť

 • kultivovaný slovný prejav

 • schopnosť vyjadrovať sa

 • manuálna zručnosť

 • matematická gramotnosť

 • pružnosť v myslení

 • organizovanie a plánovanie práce. 

Odborné zručnosti:

 • dokončovacie úpravy opláštenia suchých stavieb tmelením a brúsením

 • inštalácia tepelnej a zvukovej izolácie do konštrukcií suchých stavieb

 • návrh pracovných postupov, voľba materiálov, náradia a pomôcok na vykonávanie suchých

  stavieb

 • orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách

 • upravovanie rozmerov a tvarov dosiek a konštrukčných materiálov

 • vykonávanie opláštenia stavebných konštrukcií a stien suchých stavieb doskami

 • vymeriavanie plôch nosných konštrukcií stien suchých stavieb

 • zhotovovanie nosných drevených a kovových konštrukcií stien suchých stavieb, vrátane ich napájania na nadväzujúce stavebné konštrukcie


A nakoniec medzi osobné predpoklady patrí: 

 • technický talent

 • precíznost (presnosť)

 • pozornosť

 • spoľahlivosť

 • praktické myslenie

 • komunikatívnosť 

 

Zdravotné obmedzenia 

Prácu montéra suchých stavieb môže znemožniť aj množštvo zdravotných obmedzení alebo chorôb ktoré môžu v mnohých prípadoch úplne zamedziť vykonávaniu profesie. 

Medzi choroby vylučujúce výkon zamestnania patria: 

 • Alergia na chlad

 • Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby dýchacích ciest a pľúc

 • Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy

 • Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu

 • Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej) polohe

 • Záchvatové a kolapsové stavy

 

Choroby, ktoré výrazným spôsobom obmedzujú výkon zamestnania sádrokartonistov sú: 

 • Duševné poruchy

 • Poruchy správania

 • Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žlazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

 • Poruchy prekrvenia končatín

 • Chronické choroby dýchacích ciest a plúc s ťažšou poruchou funkcie

 • Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne významných deformácií hrudníka

 • Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc

 • Choroby obehovej sústavy

 • Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením

 • Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

 • Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej) polohe

 • Prognosticky závažné degeneratívne a zápalové choroby pohybového systému

 • Prognosticky závažné choroby chrbtice

 • Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému

 • Prognosticky závažné choroby obličiek (ľadvín)ww.istp.sk

 • Ťažké choroby obličiek (ľadvín) a močových ciest

 • Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu

 • Závažné chronické choroby kože a spojoviek

 • Poruchy zraku

 • Epilepsia a iné záchvatové choroby

 • Závrat akéhokolvek pôvodu

 

 

Mzdové podmienky 

Mzdové podmienky na Slovensku sú dosť individuálne, keďže je priepastný rozdiel medzi platom na západnom a východnom Slovensku. Kým na západnom slovensku sa mzda môže pohybovať od 5 do 7 eur na hodinu, na východnom slovensku sa horná platobná hranica končí prí spomínaných 5 eurách za odpracovanú hodinu. Iná situácia nastáva pri vycestovaní za prácou do zahraničia, kde nieje problém zamestnať sa s hodinovou sadzbou aj nad 10 eur za hodinu, najmä do Francúzku, Nemecku a Rakúsku. 

 

Ak spĺňate väčšinu vlastností a charakteristík spomenutých v tomto článku a neodradia vás ani možné zdravotné komplikácie a choroby z povolania, nič vám nebráni tomu aby ste túto pracovnú profesiu skúsili. Aj napriek tomu že je to po fyzickej stránke veľmi namáhavá práca, mnohí majstri v tomto remesle by túto prácu nevymenili za prácu psychyckú, pretože častokrát sú vážnejšie zdravotné komplikácie spôsobené sedavými zamestnaniami ako práve fyzickou, manuálnou prácou.

 

Keďže táto práca sa vykonáva v prašnom, špinavom a veľakrát aj nebezpečnom prostredí, je veľmi dôležité dbať na dodržiavanie BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Preto sa vám snažíme túto prácu uľahčiť ponúkaním rôznych ochranných odevov, ochrannej obuvi a ochranných prostriedkov ktoré slúžia na ochranu zdravia pri práci a do značnej miery predchádzajú vzniknutím zranení a chorôb. Všetky nájdete v našom e-shope www.pracant.eu v kategóriách Pracovné odevy, pracovná obuv, ochrana sluchu, ochrana zraku, pracovné rukavice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 Komentárov

Odoslať komentár

  

Odoslať komentár